O MNIE

Jacek Marcinkowski - kryminalistyk, pismoznawca, biegły sądowy

Jacek Marcinkowski

Badaniami pismoznawczymi zajmuję się od 1996 roku. Wykonałem ponad 1000 ekspertyz z zakresu klasycznych badań dokumentów.

Początki mojej kariery zawodowej sięgają lat 90-tych, gdzie jako ekspert Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zaczęła się moja przygoda z dokumentami. Wiele lat byłem naczelnikiem tego wydziału, co pozwoliło mi przyswoić wiedzę z zakresu innych dziedzin kryminalistyki. W ostatnim okresie służby byłem naczelnikiem wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze odpowiedzialnym za pion kryminalny. Stanowiska kierownicze umożliwiły mi wykorzystanie wiadomości specjalnych z kryminalistyki w procesie karnym. Obecnie pragnę swój zasób informacji kryminalistycznych wykorzystać prowadząc Centrum Usług Kryminalistycznych.

Ukończyłem specjalistyczne szkolenia w ramach służby w Policji, między innymi Studium Oficerskie dla ekspertów kryminalistyki w Szczytnie, co pozwoliło mi zgłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą badań dokumentów.

Uczestniczę w konferencjach i sympozjach zawodowych krajowych i międzynarodowych, między innymi: Sympozjach Badań Pisma (Uniwersytet Wrocławski), Międzynarodowych Konferencjach Naukowych (Centralne Laboratorium Policji, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne), Ogólnopolskich Seminariach Kryminalistycznych (Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze), Sympozjach Ekspertów Badań Dokumentów (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji), Kongresach Nauk Sądowych (m. in. PTK, PTSS, UW). Należę do Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Przeprowadziłem badania nad wpływem schizofrenii paranoidalnej na obraz pisma ręcznego, czego efektem jest opracowanie pt. „Wpływ schizofrenii paranoidalnej na obraz pisma ręcznego”, które między innymi zostało opublikowane w Zeszycie Metodycznym CLK KGP Nr 12, 2001, hiszpańskim czasopiśmie naukowym BOLETÍN INFORMATIVO DE APPTAE - N° 8 – DICIEMBRE 2002.

Jestem wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu klasycznych badań dokumentów przy Sądach Okręgowych w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Kaliszu i Koninie.