KOMPETENCJE

Jacek Marcinkowski - pismoznawca, kryminalistyk, biegły sądowy

Świadectwo nadania uprawnień w zakresie klasycznych badań dokumentów
Potwierdzenie uprawnień w zakresie klasycznych badań dokumentów
Świadectwo ukończenia studium oficerskiego dla ekspertów kryminalistyki
Decyzja o ustanowieniu biegłym sądowym przy sądzie okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim
Decyzja o ustanowieniu biegłym sądowym przy sądzie okręgowym w Koninie
Decyzja o ustanowieniu biegłym sądowym przy sądzie okręgowym w Kaliszu
Certyfikat uczestnictwa w sympozjum badań dokumentów
Certyfikat uczestnictwa w seminarium kryminalistycznym
Certyfikat uczestnictwa w kongresie nauk sądowych
Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji poświęconej kryminalistyce
Certyfikat uczestnictwa w seminarium kryminalistycznym
Zaświadczenie uczestnictwa w międzynarodowej konferencji poświęconej kryminalistyce
Certyfikat uczestnictwa w seminarium kryminalistycznym
Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji poświęconej kryminalistyce
Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej kryminalistyce
Certyfikat uczestnictwa w sympozjum badań dokumentów